Často kladené otázky

Výber suroviny
S výberom najvhodnejšej suroviny pre konkrétnu aplikáciu Vám radi poradíme. Zohľadňujeme požadovanú kvalitu, cenu, senzorické parametre, dostupnosť tovaru a iné.
Vzorky na testovanie
Vzorky na senzorické posúdenie prevažne do 1 kg Vám samozrejme radi zašleme zadarmo. Pri väčších vzorkách na industriálne otestovanie vo výrobe Vám spravidla budeme účtovať iba náklady spojené s doručením k Vám.
Minimálne odberné množstvo
Vychádzajúc z požiadaviek zákazníkov realizujeme celokamiónové ako aj čiastkové dodávky. Minimálny odber je jedna celá paleta. V závislosti od jednotlivých surovín sa hmotnosť jednej palety pohybuje v rozpätí od cca 100 kg do 1000 kg. Pre minimálny odber konkrétneho produktu Vám radi poskytneme detailnejšie informácie.
cenová ponuka
Ceny tovaru pripravujeme na mieru podľa konkrétnych potrieb zákazníka (celkový objem tovaru, počet dodávok /čiastkové dodávky, obdobie dodania, dodacia podmienka) Cenová ponuka zahrnuje: cenu tovaru, dopravné náklady, poistenie tovaru.
Uzavretie kontraktu
Výsledkom uzatvoreného obchodu je obojstranne podpísaný kontrakt, ktorým sa zaväzujeme dodať kupujúcemu dohodnutý tovar za bližšie špecifikovaných podmienok v kúpno-predajnej zmluve.
Balenie tovaru
Používané obalové materiály sú vhodné na balenie potravín a spĺňajú aktuálne právne požiadavky EU pre priamy kontakt s potravinami. Tovar je väčšinou balený v 20-25 kg vreciach (paletizovaný na europaletách / industriálnych paletách, resp. voľne ložený tovar).
označenie tovaru
Tovar je označený etiketami s uvedením: názov produktu, netto hmotnosť, číslo šarže, dátum výroby a spotreby, skladovacie podmienky.
sprievodná dokumentácia k tovaru
Každá dodávka tovaru je sprevádzaná dokumentáciou ktorú tvorí analytický certifikát (laboratórne analýzy) a dodací list.
Doručenie
Tovar doručujeme na dohodnuté miesto určenia – dodacia podmienka DAP: sklad zákazníka, výrobná prevádzka, resp. iné miesto určenia.